Galerie

"Modlitwa bez granic" - wstawialiśmy się za Europę!

Można by było zapytać, co my, jako słabi, mali, nieznani, możemy zrobić dla Europy? Po ludzku – niewiele, ale w przestrzeni duchowej – możemy „detonować bomby”!

I to o wielkiej skali rażenia:) Takie przekonanie mieliśmy, gdy dane nam było modlić się w ramach II Europejskiego Festiwalu Schumana w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Festiwal przebiegał pod hasłem "Idźmy kształtować Europę pod sztandarem Sługi Bożego Roberta Schumana", a znaczącym jego punktem była trzygodzinna "Wielka Modlitwa bez Granic”, w intencji przemiany Europy.

W Imię Jezusa modlimy się: „Niechaj zstąpi Twój Duch i odnowi oblicze ziemi!”