Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę

Po raz szósty, 1 czerwca 2023 r.,  odbyła się w Częstochowie Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę. Wzięło w niej udział około 1400 seminarzystów z całej Polski wraz ze swoimi formatorami. Gościem szczególnym na pielgrzymce był Kard. Lazarus You Heung-Sik – prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa. Głównym tematem były rozważania na temat Jezusa Sługi. Pielgrzymka rozpoczęła się w archikatedrze częstochowskiej. Tutaj konferencję do uczestników wygłosił Bp Krzysztof Włodarczyk z Bydgoszczy, a rozważania podczas adoracji poprowadził Bp Andrzej Przybylski z Częstochowy. Następnie seminarzyści wyruszyli w procesji Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Procesję poprowadził Prymas Polski Abp Wojciech Polak.  Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była msza święta sprawowana w Bazylice Jasnogórskiej. Pielgrzymka zakończyła się aktem zawierzenia Maryi wszystkich seminarzystów, seminariów i sprawy nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Podobne wpisy