Bogu dzięki za 288 nowych kapłanów!

Można oczywiście zacząć od narzekania, że tylko tylu nowych kapłanów zostało wyświęconych w tym roku, ale my chcemy się ucieszyć każdym z nich i Bogu za każdego podziękować. W roku 2023 wyświęcono w Polsce 288 nowych kapłanów, w tym 198 kapłanów diecezjalnych i 90 zakonnych. W archidiecezji warszawskiej święcenia prezbiteratu przyjęło 14 diakonów, w tym dwóch z Rdemptoris Mater. We Wrocławiu i Tarnowie  – 10, w Przemyślu – 9, a w Poznaniu, Katowicach i Opolu 8. Spośród zgromadzeń zakonnych najbardziej uradowali się Salezjanie, którym przybyło 13 nowych kapłanów, u Paulinów święcenia przyjęło 10 diakonów, a u Karmelitów Bosych – 8. Chwała Panu za każdego neoprezbitera w Polsce! A teraz czas intensywnej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Nie ma wakacji od modlitwy o powołania!

Podobne wpisy