Stoisko powołaniowe na Polskiej Lizbonie

Młodzi z Polski, którzy przybywają na stadion 1 Maja w Lizbonie, gdzie odbywają się modlitwy, spotkania i koncerty dla Polaków mogą zatrzymać się przy stoisku powołaniowym zorganizowany przez Krajowe Centrum Powołań i Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań. Przy stoisku można spotkać kapłanów, seminarzystów i siostry zakonne. Młodzi otrzymują przygotowane ulotki zachęcające do postawienia sobie pytań o powołanie do życia, do miłości, do udziału w życiu Bożym, czy wreszcie do świadectwa o Panu Bogu i pójściu za nim na drodze kapłańskiej czy zakonnej. Przygotowane ulotki odsyłają na stronę internetową www.powolani.pl gdzie można dowiedzieć się o aktualnej działalności duszpasterstwa powołąń w Polsce, a przede wszystkim znaleźć dobre rady na temat rozeznawania powołania i posłuchać rozmów z osobami już realizującymi określone drogi powołań. Organizacją tej inicjatywy zajął się Ks. Michał Pabiańczyk, ojciec duchowny z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, któremu pomagają seminarzyści z Polski.

Podobne wpisy