3,5 tysiąca młodych chce iść drogą kapłaństwa i życia konsekrowanego

Tradycyjnie już po Światowych Dniach Młodzieży wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej mają swoje spotkanie. Tak było i tym razem. Po spotkaniu młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem Droga Neokatechumenalna zgromadziła się na jednym ze stadionów w Lizbonie. Częścią tego spotkania było tak zwane „wołanie”. Założyciel Drogi Kiko Arguello stawia wtedy pytanie o konkretne powołanie, a ludzie wstają, dając znak o swojej decyzji. Według przekazu mediów, w tym roku swoją chęć pójścia drogą kapłaństwa zgłosiło aż 2000 mężczyzn, a 1,5 tysiąca dziewcząt wyraziło pragnienie wstąpienia do zakonu. Deklarujący swoje pójście drogą powołania podejmą teraz czas osobistego rozeznania. Bogu niech będą dzięki za te konkretne owoce powołaniowe Światowych Dni Młodzieży. Wierzymy, że będzie ich więcej!

Zdjęcie: ze strony Biura Organizacyjnego ŚDM

Podobne wpisy