Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań:

Podczas Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań w Polsce, które odbyło się w Warszawie, w dniach 17 – 19 lutego 2023 roku, powołano nowy skład Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Skład tej Rady został przedstawiony i zaakceptowany podczas 394 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 14 marca 2023 roku. W skład Rady weszli:

Bp Andrzej PRZYBYLSKI– Przewodniczący,  Delegat KEP ds. Powołań

Ks. Marek TATAR (diecezja radomska) – Krajowy Duszpasterz Powołań

Anna JUŻWIAK AP (Siostry Apostolinki) – Sekretarz

Ks. Michał PABIAŃCZYK (archidiecezja częstochowska) – Sekretarz

Ks. Mirosław CICHOŃ (archidiecezja krakowska)

Krystiana Lilla CHOJNACKA OSB (Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek)

Marcin FIZIA OCD (Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych)

Anna GLISZCZYŃSKA (Orioński Instytut Świecki – Zduńska Wola)

Magdalena IZYDORCZYK (Tulce)

Marcin IZYDORCZYK (Tulce)

Ks. Wojciech KOTOWICZ (archidiecezja warmińska)

Aleksandra NOWAK SNMPN (Siostry Służki NMP Niepokalanej)

Ks. Sebastian STAWIEREJ SChr (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej)

Ks. Przemysław TYBLEWSKI  (archidiecezja poznańska)