Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań w Częstochowie

W sobotę, 28 października 2023 roku, odbyła się kolejna Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań. Wzięło w niej udział blisko 100 duszpasterzy, referentów i referentek powołaniowych z polskich diecezji, zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Kongregacja rozpoczęła się od mszy świętej w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Mszy świętej przewodniczył Bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. Powołań. Nawiązując w homilii do powołania apostołów, Bp Andrzej ukazał powołanie jako proces składający się z trzech części: rozeznawanie (Jezus modli się całą noc), decyzja (Jezu rano ogłasza imiona apostołów) i wypełnianie misji przez powołanych (Jezu posyła apostołów). Po mszy świętej, w bastionie św. Barbary na Jasnej Górze, odbyła się pierwsza część spotkania poświęcona niemal w całości potrzebie i projektowi kursu dla formatorów powołań. Na ten temat mówili: Ks. Prof. Marek Tatar, O. dr Sergiusz Bałdyga oraz Siostra Aleksandra Nowak. Druga część spotkania dobyła się w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Tutaj odbyła się praca w małych grupach. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami i inicjatywami z posługi w duszpasterstwie powołań.

Podobne wpisy